Nu het grootste deel van 2022 achter je ligt en rijst soms de vraag ‘Waar doe ik het allemaal voor?’ Dat is typisch een vraag die een holistisch bankier beantwoordt. Dus,

WAAR DOEN WE HET ALLEMAAL VOOR?

 “Wat brengt je hier?” is mijn meest gestelde startvraag. En dat levert vaak opgetrokken wenkbrauwen op. Veel mensen vinden het ongemakkelijk om een antwoord te formuleren. Ze weten wel (zo’n beetje) hoe ze hier gekomen zijn. De blik in het verleden geeft echter geen antwoord voor de toekomst. Mijn gesprekspartners vinden het vaak lastig om los te komen van hun huidige kennis, situatie en opvattingen. Als Holistic Banker begrijp ik dat en help ik om de ratio wat bij te sturen naar emotie. Want waarvoor heb je gewerkt? Voor geld, succes of aanzien? En belangrijker nog, hoe zou je je leven vanaf nu liever willen invullen?

Shocktherapie?

Een afspraak voor de eerste meeting komt vaak tot stand na een schokkende ervaring; van jezelf of een van je naasten. Soms zelfs een trauma, dat je doet beseffen: ‘nu of nooit’. Het verlies van een relatie, jeugdvriend, je gezondheid of een onverwachts faillissement of ontslag kan voelen alsof het tapijt onder je vandaan wordt getrokken. Hoe ga je dan verder? Bij de Holistic Banker kennen en erkennen we die situaties. En gaan in alle rust op zoek naar inspiratie. Hoe kan jij verder? Hoe wil jij verder? Hoe kun je slimmer werken? En – het belangrijkste antwoord – wat maakt jou blij?

 Uit de ratrace

Met veel rust en nog meer humor gaan we samen die vragen beantwoorden. Niet door gezamenlijk de theorie in te duiken en te handjedrukken met overtuigingen, maar veeleer door met cases en oefeningen een nieuw bewustzijn te creëren over de invulling van jouw leven. Dat zou je ook ‘een kijkje in jouw toekomst’ kunnen noemen. Wat wil je niet meer en wat vooral nog wel? Vanaf nu kan het! Ook al lijkt je doel buiten je huidige comfortzone en mogelijkheden te liggen. Geen probleem, holistisch bankieren – mijn invulling van financial life planning – is geen sprint, maar een serie van effectieve werksessies. Met open vizier gaan we jouw sterke punten ontdekken en belichten. En je mogelijke valkuilen. En – sneller dan je denkt – zaken anders aanpakken. Want groei betekent vanzelfsprekend verandering. Op alle fronten. Anders wonen, anders werken, anders in relaties staan, anders vertrouwen… Kortom anders leven. Je leven gaan leiden zoals jij dat wilt, volgens jouw normen en waarden.  

Aanzetten tot denken

Plannen begint met loslaten. Ik laat je daarbij niet bungelen, maar wel werken. Het ondenkbare durven dromen en dan actie nemen. Met kleine stappen en grote besluiten. Al je zekerheden tegen het licht durven houden. Je route finetunen en je persoonlijke kompas kalibreren. Met alle elementen: meer vrijheid, meer geld, meer vrije tijd, meer natuur, terug naar de stad, de waarde van je vermogen meenemen of een teruglopende verdiencapaciteit compenseren. Hoe concreter hoe beter natuurlijk, maar er is altijd tijd voor een nieuwe kans. De Holistic Banker helpt je bij het keuzeproces en het nu nog onbekende te articuleren. Hoe leggen we bloot wat er voor jou toe doet? En hoe kom je dan tot een plan, en hoe gaan we dat realiseren? Op zoek naar financiële veiligheid zullen we zeker ook onverwachts bruikbare zaken vinden van iets onverwachts en bruikbaars terwijl je op zoek bent naar iets totaal anders. Je ontdekt het met holistisch bankieren.

Maar laten we vooral eerst kijken of we op menselijk niveau een klik hebben. Met één click leg je al contact voor een chemistry meeting.

 Met een stevige basis in de financiële wereld en een scherpe antenne voor wat nodig is, is Nadam Schmidt de founder van Holistic Banker, gestoeld op zijn drie-eenheid: slim, strategisch, praktisch.

Wat stel jij uit tot 2023? Schrijf het hieronder! 

Leave a Reply