Hartewensmatrix

 

Vul de  vakjes als volgt:

In de ‘Hartewens’ kolom staan de dingen die je moet doen om je leven zin te geven waarbij ‘Hebben’ refereert aan bezit,

 ‘Doen’ aan iets dat je wilt bereiken en 

‘Zijn’ gaat over wie je bent. De ‘Zou Moeten’ kolom gaat over gebieden waar je voelt dat er verplichtingen op je rusten en de

 ‘Leuk om te’ kolom is voor dingen die  je graag zou willen hebben, doen of zijn. Meestal staan zaken als carrière, familie en het huis in de ‘Hartewens’ kolom. 

Praktische zaken  en verplichtingen staan in ‘Zou Moeten’, en  reizen, vakantie, een tweede huis, etc. staan in ‘Leuk om te’.

Tips:

  • Sommige velden mogen leeg zijn
  • Ja mag altijd aanpassen wat je wilt 
  • Schrijf ook elementen op die er al zijn en die moeten blijven